A a
I. Terminarz ważniejszych zadań i egzaminów wg zarządzenia MEN
Lp. Rodzaj zadania Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018r.
3. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie (dla woj. lubuskiego) 14-27 stycznia 2019r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18- 23 kwietnia 2019r.
5. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019r.
6. Pisemne egzaminy maturalne w sesji wiosennej:  
- j. polski pp - 6 maja 2019r.
- matematyka pp - 7 maja 2019r.
- jęz. angielski pp - 8 maja 2019r.
- jęz. niemiecki pp - 14 maja 2019r.
7. Egzamin maturalny:  
część ustna:  
- język polski - 9 maja do 22 maja 2019r.
- język obcy nowożytny - 6 maja do 25 maja 2019r.

część pisemna

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego i przekazania szkołom świadectw maturalnych

- od 6 - 23 maja 2019r

 

 04 lipca 2019

8. Sesja: Zima 2019  
Część pisemna - 10 stycznia 2019r.
Część praktyczna - 9 stycznia 2019r. model „d”
- od 11 stycznia do 21 lutego 2019r. model „w”
Sesja: Lato 2018  
Część pisemna - 18 czerwca 2019r.
Część praktyczna - 17 czerwca 2019r. model „d”
- od 21 czerwca do 4 lipca 2019r. model „w”
9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:  
a) w których odbywa się egzamin maturalny - 6 maja 2019r.
- 7 maja 2019r.
- 8 maja 2019r.
b) w których odbywa się „nowy” egzamin zawodowy - 9 stycznia 2019r.
c) uzasadnione organizacją pracy szkoły

- 2 listopada 2018r.
- 2 maja 2019r.

10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  
- w klasach technikum 21 czerwca 2019r.
11. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

 

II. Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych

Piątek 14 grudnia 2018r. – ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych: 4 TL, 4TG,

Wtorek 18 grudnia 2018r. – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas  maturalnych,

 

III. Zakończenie I półrocza w pozostałych klasach 

Piątek 4  stycznia 2019r. – ostateczny termin wystawiania ocen w klasach 3

Piątek 01 lutego 2019r. – ostateczny termin wystawienia ocen w klasach 1 i 2,

Wtorek 05 lutego 2019r. – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

IV. Zakończenie nauki w klasach maturalnych

Poniedziałek 15 kwietnia 2019r. – ostateczny termin wystawienia ocen, składanie podań      o egzaminy klasyfikacyjne,

Wtorek 16 kwietnia 2019r. – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas  maturalnych,

17,24,25, kwietnia 2019r. – egzaminy klasyfikacyjne,

Piątek 26 kwietnia 2019r. – zakończenie roku w klasach maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły

 

V. związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018

Czwartek 13 czerwca 2019r. – ostateczny termin wystawienia ocen w pozostałych klasach, składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne,

Piątek 14 czerwca 2019r. – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej,

17,18,19 czerwca 2019r. – egzaminy klasyfikacyjne, podsumowujące zebrania Komisji Przedmiotowych, Zespołów funkcjonujących w szkole

W piątek 21 czerwca 2019r. – zakończenie roku szkolnego,

 

Czerwiec - lipiec 2018 - nabór do klas pierwszych

 

VI. Praktyki  zawodowe

  • 4 tygodnie dla uczniów wszystkich trzecich klas technikum 06.05-31.05. 2019r.

FILMY

Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd