A a
I. Terminarz ważniejszych zadań i egzaminów wg zarządzenia MEN
Lp. Rodzaj zadania Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017r.
3. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie (dla woj. lubuskiego) 12 lutego – 25 lutego 2018r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
5. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27 kwietnia 2018r.
6. Pisemne egzaminy maturalne w sesji wiosennej:  
- j. polski pp - 4 maja 2018r.
- matematyka pp - 7 maja 2018r.
- jęz. angielski pp - 8 maja 2018r.
- jęz. niemiecki pp - 15 maja 2018r.
7. Egzamin maturalny:  
część ustna:  
- język polski - 9 maja do 22 maja 2018r.
- język obcy nowożytny - 7 maja do 25 maja 2018r.
część pisemna - od 4 - 23 maja 2018r
8. Sesja: styczeń - luty 2018  
Część pisemna - 11 stycznia 2018r.
Część praktyczna - 10 stycznia 2018r. model „d”
- od 12 stycznia do 17 lutego 2018r. model „w”
Sesja: czerwiec - lipiec 2018  
Część pisemna - 19 czerwca 2018r.
Część praktyczna - 26 czerwca 2018r. model „d”
- od 22 czerwca do 4 lipca 2018r. model „w”
9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:  
a) w których odbywa się egzamin maturalny - 4 maja 2018r.
- 7 maja 2018r.
- 8 maja 2018r.
b) w których odbywa się „nowy” egzamin zawodowy - 11 stycznia 2018r.
c) uzasadnione organizacją pracy szkoły

- 2,3 listopada 2017r.
- 30 kwietnia 2018r.
- 2 maja 2018r.
- 1 czerwca 2018r.

10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  
- w klasach technikum 22 czerwca 2018r.
11. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

 

II. Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych

     - piątek 15 grudnia 2017rostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych: 4 TL, 4TG, 4TH

     - wtorek 19 grudnia 2017r. klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych,

III. Zakończenie I półrocza w pozostałych klasach

     - piątek 19 stycznia 2018r. ostateczny termin wystawienia ocen,

     - wtorek 23 stycznia 2018r. klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

IV. Zakończenie nauki w klasach maturalnych

     - piątek 20 kwietnia 2018r. ostateczny termin wystawienia ocen, składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne,

     - poniedziałek 23 kwietnia 2018rklasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych,

     24,25,26 kwietnia 2018r. egzaminy klasyfikacyjne,

     - piątek 27 kwietnia 2018r. zakończenie roku w klasach maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły

V. Zadania związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018

     piątek 15 czerwca 2018r. ostateczny termin wystawienia ocen w pozostałych klasach, składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne,

     - poniedziałek 18 czerwca 2018r. klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej,

     - 19,20, 21, czerwca 2018r. egzaminy klasyfikacyjne, podsumowujące zebrania Komisji Przedmiotowych, Zespołów funkcjonujących w szkole

     - piątek 22 czerwca 2018r. zakończenie roku szkolnego,

     - czerwiec- lipiec 2018r. - nabór do klas pierwszych

VI. Zebrania z rodzicami:

Zebrania
Lp. Data Tematyka
1. Wtorek
19 września
2017r.
Zapoznanie z dokumentacją szkoły (statut, WSO, z zasadami wystawiania ocen z zachowania) sprawy klasowe.
W klasach maturalnych zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego i zawodowego.
Spotkania z dyrekcją szkoły dla klas 1 i 4
2. Wtorek
21 listopada
2017r.
Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych w klasach maturalnych, sprawy klasowe.
W pozostałych klasach zgodnie z tematyką.
Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.
3. Wtorek
12 grudnia
2017r.
Wywiadówki w klasach maturalnych.
Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych w pozostałych klasach, sprawy klasowe.
Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.
4. Wtorek
20 marca
2018r.
Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych, w pozostałych klasach zebrania zgodnie z tematyką.
Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.
5. Wtorek
22 maja
2018r.
Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach rocznych w pozostałych klasach , sprawy klasowe.
Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

 

VII. Praktyki zawodowe w zakładach pracy w wymiarze:

     a) praktyki zawodowe w zakładach pracy w wymiarze:

          - 4 tygodnie dla uczniów wszystkich trzecich klas technikum i klasy 2 TO: 7.05.2018 - 1.06.2018r.

FILMY

Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd