A a
I. Terminarz ważniejszych zadań i egzaminów wg zarządzenia MEN
Lp. Rodzaj zadania Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r.
3. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie (dla woj. lubuskiego) 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24 kwietnia 2020 r.
6. Pisemne egzaminy maturalne w sesji wiosennej:  
- j. polski pp - 4 maja 2020r.
- matematyka pp - 5 maja 2020r.
- jęz. angielski pp - 6 maja 2020r.
- jęz. niemiecki pp - 12 maja 2020r.
7. Egzamin maturalny:  
część ustna:  
- język polski od 07 do 22 maja 2020r.
- język obcy nowożytny od 04 do 22 maja 2020.

część pisemna

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego i przekazania szkołom świadectw maturalnych

- od 6 - 23 maja 2019r

 

 03 lipca 2020

8.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Sesja: Zima 2020
 
Część pisemna - 10 stycznia 2020r.
Część praktyczna - 9 stycznia 2020r. model „d”
- od 11 stycznia do 15 lutego 2020r. model „w”
Sesja: Lato 2020  
Część pisemna - 23 czerwca 2020r.
Część praktyczna - 22 czerwca 2020r. model „d”
- od 24 czerwca do 9 lipca 2020r. model „w”
9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:  
a) w których odbywa się egzamin maturalny - 4 maja 2020r.
- 5 maja 2020r.
- 6 maja 2020r.
b) w których odbywa się „nowy” egzamin zawodowy - 10 stycznia 2020r.
c) uzasadnione organizacją pracy szkoły - 2,3 stycznia 2020r.
- 12 czerwca 2020r.
d) w związku ze świętami -14 października 2019 (Dzień Edukacji Narodowej)
-1 listopada 2019( Wszystkich świętych)
-11 listopada 2019 (Święto Niepodległości)
-1 stycznia 2020 (Nowy Rok)
-6 stycznia 2020 (Trzech Króli)
-1 maja 2020 ( Święto Pracy)
-11 czerwca 2020 (Boże Ciało)
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  
- w klasach technikum 26 czerwca 2020r.
11. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

 

II. Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych

Piątek 13 grudnia 2019r. – ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych: 4 TL, 4TG, 4TOL

Wtorek 17 grudnia 2019r. – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych,

 

III. Zakończenie I półrocza w pozostałych klasach 

Czwartek 23 stycznia 2020r. – ostateczny termin wystawienia ocen,

Wtorek 24 stycznia 2020r. – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

IV. Zakończenie nauki w klasach maturalnych

Poniedziałek 17 kwietnia 2020r. – ostateczny termin wystawienia ocen, składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne,

Poniedziałek 20 kwietnia 2020r. – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych,

21,22,23, kwietnia 2020r. – egzaminy klasyfikacyjne,

Piątek 24 kwietnia 2020r. – zakończenie roku w klasach maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły

 

V. związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018

Czwartek 18 czerwca 2020r. – ostateczny termin wystawienia ocen w pozostałych klasach, składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne,

Piątek 19 czerwca 2020r. – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej,

23,24,25 czerwca 2020r. – egzaminy klasyfikacyjne, podsumowujące zebrania Komisji Przedmiotowych, Zespołów funkcjonujących w szkole

W piątek 26 czerwca 2020r. – zakończenie roku szkolnego,

 

Czerwiec - lipiec 2020 - nabór do klas pierwszych

 

VI. Praktyki  zawodowe

  •   • 4 tygodnie dla uczniów wszystkich trzecich klas technikum i kl. 2 TO 04.05-29.05.2020r.

FILMY


Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd