A a

 

 
Zebrania
Lp. Data Tematyka
1. Wtorek
11 września
2018r.

Zapoznanie dokumentacją szkoły(statut, WSO, z zasadami wystawiania ocen z zachowania) sprawy klasowe. W klasach maturalnych zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego i zawodowego.

Spotkania z dyrekcją szkoły dla klas 1 i 4

2. Wtorek
4 grudnia
2018r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych  w klasach maturalnych, sprawy klasowe.

W pozostałych klasach zgodnie z tematyką.

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

3. Wtorek
8 stycznia
2019r.

Wywiadówki w klasach maturalnych.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych w pozostałych klasach, sprawy klasowe.

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

4. Wtorek
2 kwietnia
2019r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach  rocznych w klasach maturalnych, w pozostałych klasach zebrania zgodnie z tematyką.

 Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

5. Wtorek
28 maja
2019r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach rocznych w pozostałych klasach , sprawy klasowe.

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

FILMY

Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd