A a

Przedstawiamy kalendarz spotkań z rodzicami.

Lp.

Data

Tematyka

1.

Wtorek

19 września

2017r.

Zapoznanie z dokumentacją szkoły(statut, WSO, z zasadami wystawiania ocen zachowania) sprawy klasowe. W klasach maturalnych zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego i zawodowego. 

Spotkania z dyrekcją szkoły dla klas 1 i 4

2.

Wtorek

21 listopada

2017r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych  w klasach maturalnych, sprawy klasowe. 

W pozostałych klasach zgodnie z tematyką. 

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

3.

Wtorek

12 grudnia

2017r.

Wywiadówki w klasach maturalnych. 

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych w pozostałych klasach, sprawy klasowe. 

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

4.

Wtorek

20 marca

2017r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach  rocznych w klasach maturalnych, w pozostałych klasach zebrania zgodnie z tematyką.

 Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

5.

Wtorek

23  maja

2016r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach rocznych w pozostałych klasach , sprawy klasowe.

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

 

FILMY

Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd