A a

 

Zebrania
Lp. Data Tematyka
1. Wtorek
17 września
2019r.

Zapoznanie dokumentacją szkoły (statut, WSO, z zasadami wystawiania ocen z zachowania) sprawy klasowe. W klasach maturalnych zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego i zawodowego.
Spotkania z dyrekcją szkoły dla klas 1 i 4

2. Wtorek
12 listopada
2019r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych w klasach maturalnych, spotkania z wychowawcą w klasach 1.
Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

3. Wtorek
17 grudnia
2019r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych w klasach 1-3, sprawy klasowe.
Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

4. Wtorek
17 marca
2020r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach  rocznych w klasach maturalnych, Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

5. Wtorek
19 maja
2020r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1-3 , sprawy klasowe.
Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

FILMY


Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd