A a

I. Terminarz ważniejszych zadań i egzaminów wg zarządzenia MEN

Zmiany naniesione na czerwono wynikają z:

1)      ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2)      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Lp.

Rodzaj zadania,

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 1 września 2020r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2020r.

3.

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie

(dla woj. lubuskiego)

4 stycznia - 17 stycznia 2021 r. - zmiana!!!

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

 30 kwietnia 2021 r.

6.

Pisemne egzaminy maturalne w sesji wiosennej

 

-j. polski  pp

 04 maja 2021r.

-matematyka  pp

 05 maja 2021r.

-jęz. angielski pp

 06 maja 2021r.

- jęz. niemiecki pp

 13 maja 2021r. godz. 14.00

7.

Egzamin maturalny:

 

 część ustna:

 

- język polski

 od 07 do 20 maja 2021r.

- język obcy nowożytny

 od 07 do 20 maja 2021r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego i przekazania szkołom świadectw maturalnych

 05 lipca 2021

8.

EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Sesja: Zima 2021

Część pisemna

 12 stycznia 2021r.

Część praktyczna

 11stycznia 2021r. model „d”

 od 13stycznia  do 19 lutego 2021 model „w”

Sesja: Lato 2021

Część pisemna

 22 czerwca 2021r.

Część praktyczna

 21 czerwca 2021r. model „d”

 od 23 czerwca  do 8 lipca 2021r. model „w”

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach:

a) w których odbywa się egzamin maturalny

 04 maja 2021r.

 05 maja 2021r.

 06 maja 2021r.

b) w których odbywa się „nowy” egzamin zawodowy praktyczny

 zmiana !!!

11 stycznia 2021r. – anulowano(ferie)

12 stycznia 2021r- anulowano(ferie)

c) uzasadnione organizacją pracy szkoły

 2 listopada 2020 r.

 7 maja 2021

 4 czerwca 2021r.

d)  w związku ze świętami

 14 października 2020 (Dzień Edukacji Narodowej)

 11 listopada 2020 (Święto Niepodległości)

 1 stycznia 2021 (Nowy Rok)

 6 stycznia 2021 (Trzech Króli)

 1 maja 2021 (Święto Pracy)

 3 maja 2021 (Święto Konstytucji)

 3 czerwca 2021 (Boże Ciało)

10.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach technikum

25 czerwca 2021 r.

11.

Ferie letnie

26 czerwca-31 sierpnia 2021 r.

 

 II. Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych

 Piątek 11 grudnia 2020r .

- ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych: 4 TL, 4TLA, 4TGL,

Wtorek 15 grudnia 2020r.

- klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych,

 

III. Zakończenie I półrocza w pozostałych klasach

zmiana !!!

Piątek 5 lutego 2021.r

- ostateczny termin wystawienia ocen,

Wtorek 9 lutego 2021r.

- klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

IV. Zakończenie nauki w klasach maturalnych

Piątek 23 kwietnia 2021r.

- ostateczny termin wystawienia ocen, składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne,

Poniedziałek 26 kwietnia 2021r.

- klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych,

27,28,29, kwietnia 2021r.

- egzaminy klasyfikacyjne,

Piątek 30 kwietnia 2021r.

- zakończenie roku w klasach maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły

 

V. Zadania związane z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021

Czwartek 17 czerwca 2021r.

- ostateczny termin wystawienia ocen w pozostałych klasach, składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne,

Piątek 18 czerwca 2021r.

- klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej,

22, 23,24,  czerwca 2021r.

- egzaminy klasyfikacyjne, podsumowujące zebrania Komisji Przedmiotowych, Zespołów funkcjonujących w szkole

W piątek 25czerwca 2021r.

- zakończenie roku szkolnego,

Czerwiec- sierpień 2021r.

- nabór do klas pierwszych

 

VI. Praktyki zawodowe  w zakładach pracy w wymiarze:

4 tygodnie dla uczniów wszystkich drugich  i trzecich klas technikum po gimnazjum

1.03-26.03.2021r.

klasy trzecie (3TL, 3TLA, 3TLB, 3TOG)

04.05-28.05. 2021r.

klasy drugie (2TL, 2TLA,2TOL,2TG)

FILMY


Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd