A a

W szkole działa Szkolne Centrum Informacji, które jest  interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspierającą proces kształcenia, uczestniczącą  w przygotowaniu uczniów do samokształcenia  oraz korzystania z różnych typów bibliotek i źródeł  informacji.

 Działalność SCI koncentruje się na udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania  informacji z  różnych źródeł, kształtowania umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 Szkolne Centrum Informacji zlokalizowane jest w trzech pomieszczeniach: wypożyczalni, czytelni oraz sali multimedialnej.

 

FILMY


Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd