A a

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W związku z sytuacją epidemiologiczną , zebrania z rodzicami  zaplanowane na dzień 15 września 2020r.  w klasach drugich, trzecich i czwartych odbędą się w formie zdalnej. O szczegółach poinformują  rodziców wychowawcy .

Rodziców uczniów klas pierwszych, zapraszamy do szkoły 15.09.2020r. na godzinę 16.00

1 PLA (Technikum Logistyczne)

Karolina Ratajczak

Sala 3

1 PLB(Technikum Logistyczne)

Jolanta Kopeć

Sala 1

1 PO(Technikum Organizacji Turystyki)

Izabela Sobczyńska

czytelnia

1 PG(Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych)

Krzysztof Malinowski

świetlica

 

Przypominam, że na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny – obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły

Lp.

Data

Tematyka

 1.

Wtorek

15 września 2020r.

Zapoznanie dokumentacją szkoły (statut, WSO, z zasadami wystawiania ocen z zachowania) sprawy klasowe. W klasach maturalnych zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego i zawodowego.

Spotkania z dyrekcją szkoły dla klas 1 i 4

 2.

Wtorek

17 listopada 2020r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych  w klasach maturalnych, spotkania z wychowawcą  w klasach 1.

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

 3.

Wtorek

15 grudnia 2020r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach półrocznych w klasach 1-3, sprawy klasowe.

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

 4.

Wtorek

23marca 2021r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach  rocznych w klasach maturalnych, Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

 5.

Wtorek

25maja 2021r.

Zagrożenia i informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1-3 , sprawy klasowe.

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

FILMY


Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd