Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.   Michał Anioł

Menu
+ Egzamin w ZSZ
+ Zawodowy egzamin
+ Absolwent 2007-My na targach 
+ Dni Nowej Soli
+ GORZÓW - 2007
+ Galeria Naszej Szkoły
+ Imprezy szkolne
+ Konkursy
+ NOWOSOLADA
+ Poznajemy inne nacje...
+ Wycieczki
+ Zajęcia pozalekcyjne

Organizacja szkoły
+ Dyrekcja
+ Kierunki kształcenia
+ MATURA
+ Nauczyciele
+ Pedagog szkolny
+ Projekt unijny
+ Rozporządzenia
+ Samorząd szkolny

Rok szkolny
2006/07

Zwiedzający

   zwiedziło

   wędrujących online


Witaj na stronach naszej Szkoły

Jest to wersja archiwalna stron naszej szkoły w roku szkolnym 2006/2007

Nowy adres strony naszej szkoły www.zsp4.net.pl

UWAGA!! Wykaz wolnych miejsc w szkołach TUTAJ
"Za dawnych czasów liczyłem wakacje według ilości ognisk, liczyłem wakacje według ilości nocy przespanych pod namiotem"

Jan Paweł II

 


Bezpieczne wakacje 2007

                Letnie wakacje bardzo często łączą się z wyjazdami poza miejsce zamieszkania. Korzystamy z różnych form wypoczynku – zorganizowanych obozów, kolonii, wczasów czy wyjazdów indywidualnych.

                Aby letni wypoczynek był dla wszystkich spokojny i bezpieczny warto skorzystać z porad:

wybieramy odpowiednią ofertę

Wybierając obóz, kolonię czy wczasy rodzinne radzimy skorzystać  ze sprawdzonych i poleconych biur podróży. Biuro powinno być zarejestrowane w Polskiej Izbie Turystyki, posiadać zezwolenie na organizowanie imprez turystycznych wydane przez wojewodę i gwarancje ubezpieczeniowe. Okazania tych dokumentów możemy żądać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

bezpieczna podróż

Wybierając się na  wypoczynek powinniśmy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo w podróży. Poruszając się własnym środkiem transportu pamiętajmy o sprawdzeniu  stanu technicznego pojazdu i usunięciu nawet najdrobniejszych usterek. Za kierownicę siądź trzeźwy i wypoczęty. Na postój wybierajmy miejsca zaludnione i dobrze oświetlone. Wysiadając z samochodu należy zabrać ze sobą wszystkie wartościowe przedmioty, drogą odzież i dokumenty, zamknąć auto i uruchomić urządzenie alarmowe. W trakcie podróży możemy być narażeni na kradzież samochodu metodą na stłuczkę lub na wypadek – złodzieje aranżują taką sytuację i starają się wykorzystać emocje swojej ofiary - w takim przypadku nie należy opuszczać pojazdu, lecz telefonicznie powiadomić służby ratownicze lub skierować się do najbliższej jednostki Policji. Jeżeli decydujemy się na wyjście z auta pamiętajmy, że należy je zamknąć i uaktywnić alarm.

Korzystając z pociągów czy autobusów dalekobieżnych unikajmy sztucznego tłoku i pilnujmy bagażu szczególnie przy wsiadaniu i wysiadaniu. Do podróży załóżmy wygodną i skromną odzież. Pamiętajmy, aby nie rozmawiać z przygodnie poznanymi ludźmi i nie przyjmować poczęstunków od współpasażerów. W pociągu opuszczając przedział zawsze zabierajmy ze sobą pieniądze i dokumenty. O każdej "podejrzanej" sytuacji powinniśmy powiadomić obsługę pociągu.

zabezpiecz mieszkanie

Nie opowiadaj wszystkim wkoło ,że planujesz dłuższy wyjazd. Na automatycznej sekretarce telefonu nie zostawiaj wiadomości typu "wyjechaliśmy z miasta, wracamy wtedy i wtedy". Klucze do mieszkania przekaż krewnemu lub zaufanemu sąsiadowi, poproś by zbierał ulotki reklamowe spod Twoich drzwi, wieczorem zaś zapalił światło i otworzył okno. Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką! Cenne przedmioty, dzieła sztuki czy wyroby jubilerskie i gotówkę zdeponuj w sejfie lub oddaj na przechowanie zaufanej osobie. Przed wyjazdem zamknij zawór wodny i gazowy aby uniknąć ewentualnej awarii.

wakacje w miejscu zamieszkania

Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że dzieci spędzają wakacje  w miejscu zamieszkania i pozostają przez kilka lub kilkanaście godzin bez opieki pracujących rodziców .

Pouczmy nasze pociechy, aby pod żadnym pozorem nie wpuszczały obcych ludzi do domu. Dziecko powinno mieć kontakt telefoniczny z rodzicami i informować ich o każdym istniejącym zagrożeniu. Na placach zabaw, w parkach czy skwerach dzieci powinny bawić się w grupie najlepiej pod okiem dorosłej osoby. Należy "uczulić" dziecko, że nie wolno mu rozmawiać z obcymi ani oddalać się w ich towarzystwie .

Wytłumaczmy naszej latorośli, aby unikała niebezpiecznych miejsc – bunkry, glinianki czy kąpiele w miejscach niedozwolonych mogą być bardzo "zdradliwe", a zabawa  może zakończyć się utratą zdrowia czy życia .

Rodzice nastolatków, które wybierają się na wypoczynek w grupie młodzieży powinni dokładnie wiedzieć gdzie i z kim wybiera się młoda osoba. Starajmy się poznać współuczestników wyjazdu i utrzymujmy z synem lub córką stały kontakt telefoniczny.

kąpiele

Aby kąpać się bezpiecznie korzystajmy jedynie z miejsc do tego przeznaczonych. Są nimi z całą pewnością baseny miejskie, ze ściśle określonymi głębokościami wody, zabezpieczane przez wykwalifikowanych ratowników. Za bezpieczne mogą być także uważane stawy, jeziora, zalewy i rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli gdzie opiekę nad pływającymi sprawują  ratownicy WOPR-u. Największą liczbę kontuzji zakończonych trwałymi urazami głowy i kręgosłupa a często utonięciem spotykamy w przypadku skoków do płytkiej  wody. W czasie zabaw w wodzie absolutnie niedopuszczalne jest podtapianie, przytrzymywanie głowy kolegi pod wodą, popychanie, wrzucanie do wody tych, którzy nie mają ochoty na kąpiel  czy namawianie i prowokowanie słabiej pływających do wypraw na głęboką wodę. Do wody wchodzimy najwcześniej po 30 minutach od zjedzenia posiłku. Aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego należy stopniowo obniżać temperaturę ciała i zbliżać ją do temperatury wody. Przypominamy również o obowiązku zakładania kapoków w czasie pływania kajakami, łódkami i rowerami wodnymi. Co robimy widząc, że ktoś tonie? Do wody skaczemy tylko kiedy głębokość jest na tyle mała, że dotykamy swobodnie nogami dna. Należy niezwłocznie powiadomić kogoś dorosłego. Tonącemu można podać z brzegu kij, tyczkę czy wiosło, rzucić koło ratunkowe. Ratownicy są specjalnie szkoleni i oprócz tego, że potrafią doskonale pływać znają chwyty ratownicze. Brak umiejętności ratowania tonących skutkuje najczęściej ofiarami wśród osób usiłujących udzielić topielcowi pomocy. 


2. Rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów ogólnokształcących, trzyletnich liceów profilowanych, czteroletnich techników oraz zasadniczych szkół zawodowych zostanie przeprowadzona w terminie: do 4 lipca 2007 r., w tym:

1)      składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły: do 15 czerwca 2007 r. (w miastach, gdzie obowiązuje elektroniczna rekrutacja podania należy składać w szkole tzw. ,,pierwszego wyboru"),

2)      przyjmowanie  dokumentów  wymaganych  przez  szkołę:  do 25 czerwca 2007 r. do godz. 15.00,

3)      ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły:  27 czerwca 2007 r. o godz. 12.00,

4)      potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole: do 29 czerwca 2007 r. do godz. 15.00,

5)      ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki
w danej szkole oraz wolnych miejsc w szkole:  2 lipca 2007 r. o godz. 12.00,

6)      składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 2 lipca 2007r. nie dokonały pełnego naboru (rekrutacja uzupełniająca): do 3 lipca 2007 r. do godz. 12.00,

7)      ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru: 4 lipca 2007 r. o godz. 15.00.

W dniu 02-07-2007 o godz. 12:00 (kliknij obrazek "KSEON") opublikowana zostanie lista wolnych miejsc w poszczególnych szkołach. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana i służyć powinna jako pomoc w znalezieniu miejsca kandydatom, którzy nie zostali nigdzie przyjęci.
Rekrutacja 2007/2008>>>>>ZAPRASZAMY>>>>Przyjdź, złóż dokumenty

O szkole


Nabór elektroniczny do naszej szkoły


szkola.jpg


Szkoła powstała na bazie Liceum Pedagogicznego jako Technikum Przemysłu Spożywczego, przy ulicy Parafialnej. W roku 1980 rozpoczęto budowę nowego obiektu przy ulicy Wojska Polskiego. Inauguracja roku szkolnego 1984/85 odbyła się już w nowej szkole. W dniu dzisiejszym posiadamy duży kompleks budynków dydaktycznych, w których znajdują się pracownie specjalistyczne, centrum informacji multimedialnej, dwie sale gimnastyczne, siłownię i duży teren rekreacyjno sportowy.

Posiadamy:

 • Najlepszą bazę dydaktyczną i lokalową do kształcenia w powiecie nowosolskim - 20-letni obiekt
 • Pracownie przedmiotowe i specjalistyczne
 • Trzy pracownie informatyczne z dostępem do internetu
 • Szkolne Centrum Informacji
 • Bibliotekę, czytelnię
 • Dwie sale gimnastyczne
 • Siłownię oraz boiska
 • Kawiarenkę internetową
 • Centrum Informacji Europejskiej
 • Gabinet lekarski
 • Opiekę pedagoga szkolnego
 • Sklepik oraz stołówkę, gdzie można spożyć ciepłe posiłki i gorące napoje
 • Nowoczesną szatnię – indywidualne szafki dla uczniów
 • Radiowęzeł
 • Pomoc socjalną - system stypendiów
 • Wykwalifikowaną kadrę
 • Certyfikat szkoły z klasą
 • Akredytację OKE do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów w zawodach: kucharz i sprzedawca.

Podjęliśmy współpracę ze szkołami w Czechach, Niemczech i na Ukrainie
W ciągu całego roku szkolnego odbywa się wiele konkursów z różnych dziedzin.
Wycieczki turystyczne i krajoznawcze oraz rajdy są zawsze miłym wspomnieniem i dostarczają wielu wrażeń.
Współzawodnictwo w ramach „Nowosolady” należy do najbardziej emocjonujących.
W ciągu roku szkolnego odwiedza naszą szkołę wiele osób. Ostatnio pan F. Przytomski poprowadził lekcję historii. Podzielił się swoimi przeżyciami z okresu II wojny.
W ciągu całego roku szkolnego oprócz lekcji jest wiele wydarzeń.
Od wielu lat w szkole działa chór szkolny pod dyrekcją pana Z. Deryły.
W szkole uczniowie nie tylko uczą się teoretycznie ale również praktycznie.
Na terenie szkoły działa sklepik szkolny, który cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży.
Współpraca zagraniczna z Niemcami, Czechami dostarcza wielu doświadczeń.
Każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Liczą się dobre chęci.

Położenie naszej szkoły na mapie Nowej Soli:  Nowy adres strony naszej szkoły www.zsp4.net.pl


4 ostatnich newsów

Dni Nowej Soli - autor: 17.06.2007 º 23:16

Harmonogram imprez „DNI NOWEJ SOLI 2007” – „Harcerska Górka”

więcej>>>

.../...


Miedzyszkolny Rajd Rowerowy - autor: 08.06.2007 º 22:58

W dniach 28-29 maja 2007r odbył się międzyszkolny rajd rowerowy zorganizowany i przeprowadzony przez Małgorzatę Pałka, nauczycielkę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli...

więcej>>>>>

.../...


Gorzów - 2007 - autor: 05.06.2007 º 23:21

W 10 rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II uczestniczyliśmy w obchodach...

więcej>>>>

.../...


Festiwal Nauki - autor: 28.05.2007 º 12:04

Festiwal Nauki, Zielona Góra 2007, jest imprezą popularno-naukową organizowaną po raz czwarty przez Uniwersytet Zielonogórski w dniach 3-4 czerwca 2007 roku (niedziela-poniedziałek) pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Prezydenta Zielonej Góry. Przy organizacji Festiwalu z Uniwersytetem współpracują zielonogórskie instytucje kultury, towarzystwa, stowarzyszenia oraz firmy i zakłady przemysłowe. Patronat medialny nad imprezą objęły stacje radiowe, prasa oraz portale internetowe.

więcej>>>>

.../...Kontakt
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

tel. +48 0683872271
tel/fax.+48 0683872931

Naszym patronem jest....

Godziny pracy

1.   800 -   845
2.   850 -   935
3.   945 - 1030
4. 1040 - 1125
5. 1145 - 1230
6. 1240 - 1325
7. 1330 - 1415
8. 1420 - 1505
 

Kalendarz


^ Góra ^


lektury z omówieniem, testy,
arkusze egzaminacyjne,
internetowa księgarnia Wydawnictwa GREG
OFEKDzień ZiemiFWiOO

wypracowania, opracowania,
ściągi, omówienia, streszczenia
oraz darmowy dostęp do słowników
Kuratorium LubuskieCEOMENPrzyjazna Szkoła

GuppY - http://www.freeguppy.org/    Strona stworzona przez GuppY'ego v. 4.5.14 © 2004-2007 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/

Strona załadowana w 0.01 sekundę